LICENTA

I PARTI
Aceasta conventie se incheie intre:
1. Dumneavoastra in calitate de client si
2. Noi, SC Proxima Centauri Romania SRL in calitate de producator, distribuitor si cesionar al drepturilor de autor asupra produsului.

II OBIECT
3. Obiectul prezentei conventii (produs) este sistemul electronic de navigare si corelare notionala GAIUS impreuna cu Arhiva Romana de Drept (ARD) compilata de catre Proxima Centauri in baza legislatiei in vigoare.

III TERMENI
4. Proxima Centauri va acorda dreptul de a utiliza produsul in conditiile generale descrise in prezenta conventie si prin acte aditionale intre noi si dumneavoastra, sub conditia achitarii pretului licentei, si pe durata stabilita.
5. Aveti dreptul de a rula o singura instanta a produsului si pe un singur calculator, atat in perioada de evaluare cat si dupa perfectarea acestei conventiei, daca prin act aditional nu s-a convenit altfel.
6. Produsul ruleaza pe platforma sistemului de operare Windows in versiunile Windows 98, NT4 ServicePack 4, Windows 2000, XP, si Windows 2003.
7. Produsul cere un procesor Pentium III sau compatibil, VGA, 300MB spatiu liber pe disc, si cel putin 128MB RAM. Pentru functionare optima 256MB RAM ar fi necesari, iar pentru sinteza de voce aveti nevoie de cartela de sunet.
8. Produsul nu va cere achizitionarea altor licente.

Perioada de evaluare
9. Prin periada de evaluare Proxima Centauri va demonstreaza produsul ingaduindu-va astfel sa decideti daca va este sau nu util si necesar.
10. Demonstrarea produsului se face prin sine insusi, avandu-l in folosinta temporara, cu majoritatea functiunilor sale esentiale disponibile, si cu documentatia aferenta.
11. Va acordam dreptul de a evalua produsul pe o perioada de 30 zile de la data la care ati intrat in posesia produsului.
12. La cerere si pentru motive temeinice, va putea extinde aceasta perioada de evaluare.
13. Extinderea dreptului dumneavoastra la evaluarea produsului ramane la discretia noastra si se face numai pe baza de inregistrare.
14. In perioada de evaluare partile nu au obligatii reciproce, altele decat cele morale ce decurg din divulgarea si folosinta produsului.
15. Daca decideti ca doriti sa folositi in continuare produsul, trebuie sa faceti o oferta si sa achitati pretul licentei.
16. Conventia inceteaza tacit prin neachitarea pretului, intrand in vigoare clauzele de incetare prvazute in prezenta conventie.

Dobandirea licentei
17. Dobanditi dreptul deplin de folosinta a produsului prin inregistrare.
18. Procedura de inregistrare incepe prin a ne trimite prin orice mijloc de comunicare numarul unic de inregistrare (UID) pe care produsul il genereaza la locul in care v-ati decis sa il instalati, impreuna cu datele dumneavoastra de identificare si contact.
19. Solicitarea dumneavoastra va fi examinata si ne rezervam dreptul de a nu va licantia produsul, motivat doar in limitele curtuaziei.
20. Orice suma pe care ati platit-o in contul nostru va fi rambursata in cazul in care va refuzam licentierea produsului pentru cauze ce nu va sunt imputabile.
21. Cand toate conditiile licentei referitoare la plata pretului, si identitatea dumneavoastra sunt intrunite, va raspundem printr-o cheie de activare (KEY) care corespunde UID-ului dumneavoastra si pe care il introduceti in program, incheind astfel procedura de licentiere.
22. Dupa licentiere aveti dreptul deplin de folosinta a produsului.
23. Daca tipul de licenta pe care l-am negociat este cu limita de timp, atunci aveti dreptul sa folositi produsul doar pana la acea data.

Actualizarea arhivei
24. Produsul se va licentia in starea in care el se gaseste la momentul la care ati obtinut mediumul de distributie si de la care porneste evaluarea dumneavoastra.
25. Daca in perioada dumneavoastra de evaluare noi am realizat o noua versiune a programului sau am compilat o noua arhiva, aveti desigur dreptul sa optati pentru versiunea noua.
26. Odata incheiata conventia, actualizarea arhivei, pretul actualizarii, precum si termenele la care ovom face vor ramane la latitudinea noastra.
27. Ca declaratie de principiu si fara insa a ne obliga, vom actualiza arhiva de doua ori pe an, deci relativ lent comparativ cu verbozitatea legiuitorului, si o vom evalua baneste dupa un criteriu volumetric, adica la o crestere a arhivei in volum cu 10% va vom percepe 10% din pretul curent al licentei pentru actualizarea acordata dumneavoastra. Ce insamna insa 10% trebuie sa ramana din nou la aprecierea noastra, deoarece arhiva creste atat in numar de documente, in calitatea lor interna prin corecturi si normalizari, cat si in gradul de intre-tesere relationara pe care-l marim intre versiuni.

IV PRET
28. Pretul licentei este in sarcina dumneavoastra
29. Pretul produsului este cel de la momentul zilei, cursul si locului la care solicitati inregistrarea produsului.
30. Pretul curent este fie afisat pe situl nostru, fie il puteti afla intreband.
31. Plata pretului se va face fie in numerar fie in cont bancar.
32. Odata incheiata licenta pretul este nerambursabil.

V GARANTIE
33. Obligatiile noastre principale s-au achitat in faza de elaborare a produsului unde am depus toate diligentele ca rezultatul final sa fie cat mai performant.
34. Obligatia noastra a fost sa va acordam o perioada de evaluare a produsului.
35. Obligatia dumneavoastra este de a va asigura in aceasta perioada ca produsul intruneste exigentele dumneavoastra.
36. Nu ne asumam nici o obligatie de garantie de nici un fel alta decat ca produsul licentiat sa va parvina spre folosinta.
37. Cu toate acestea, ne vom stradui sa raspundem sugestiilor si solicitarilor dumneavoastra prin emiterea de noi versiuni ale sistemului.
38. Va fi la discretia noastra sa recompensam contributia dumneavoastra la imbunatatirea versiunilor viitoare ale produsului prin remiterea gratuita de actualizari si corecturi.

VI TRANSMITERE
39. Licenta se incheie intre dumneavoastra si noi, si este netransmisibila decat prin act aditional incheiat in acest sens.

VII INCETARE
40. Conventia inceteaza prin nerespectarea de catre parti a obligatiilor stipulate expres, sau a celor subantelese.
41. La incetarea conventiei aveti obligatia de a returna produsul pe suportul original, si de a distruge toate copiile facute de dumneavoastra.
42. Proxima Centauri nu va rambursa pretul licentei in nici una din situatiile de incetare.
Avertisment
43. Conventia inceteaza imediat daca prin comportamentul dumneavoastra aduceti atingere in orice mod drepturilor noastre.
44. Nu va permitem redistribuirea produsului indiferent de mod sau interesul urmarit.
45. Aveti obligatia sa nu divulgati prin nici un mijloc secretele produsului, elementele de "know-how", si de proprietate intelectuala incorporate.
46. In aceste cazuri de vatamare, si nu numai, Proxima Centauri se va adresa justitiei civile si chiar penale pentru reparatii.

VIII MARCI, BREVETE si PROPRIETATE INTELECTUALA
47. GAIUS este o marca de comert apartinand SC Proxima Centauri SRL
48. Produsul contine sau face referire la inventii, inovatii, si modele industriale patentate sau in curs de patentare.
49. Independent de prezenta conventie, Proxima Centauri isi rezerva toate derpturile de proprietate intelectuala asupra produsului precum si toate drepturile patrimoniale care decurg.
50. Aspectele exterioare ale produsului, emblema, eticheta, marcaje electronice raman in proprietatea noastra chiar daca ati refuzat licenta sau dupa ce aceasta inceteaza.